Engels als voertaal op het Da Vinci

Engels als voertaal op het Da Vinci
De tweede klas TTO van het Atheneum in Oxford.

PURMEREND - Als enige school in Zaanstreek-Waterland biedt het Da Vinci College tweetalig onderwijs aan, tto. Eens in de vijf jaar wordt de school bezocht en getoetst door een commissie namens het Europees Platform en dat is deze keer zo goed gegaan, dat de Purmerenders als voorbeeldschool zijn gevraagd. ‘We hebben de licentie voor vijf jaar weer binnen en zijn daar heel trots op’, vertelt Monique de Lange, afdelingsleider havo en tto.

PURMEREND – Als enige school in Zaanstreek-Waterland biedt het Da Vinci College tweetalig onderwijs aan, tto. Eens in de vijf jaar wordt de school bezocht en getoetst door een commissie namens het Europees Platform en dat is deze keer zo goed gegaan, dat de Purmerenders als voorbeeldschool zijn gevraagd. ‘We hebben de licentie voor vijf jaar weer binnen en zijn daar heel trots op’, vertelt Monique de Lange, afdelingsleider havo en tto.

De Lange: ‘Deze toetsing is erg streng. Je moet als school vooraf een heel boekwerk inleveren en aan allerlei indicatoren voldoen. Op de dag zelf bezoekt de commissie alle lessen, praat met leerlingen maar ook met de ouders en docenten. De commissie was zo enthousiast over onze school, dat we de hoogste punten hebben gescoord op alle onderdelen, op één na.’

Sinds 2009 heeft het Da Vinci de licentie voor junior tto-school. Eerst alleen voor vwo en nu ook voor de havo sinds twee jaar. ‘Vanaf de eerste klas worden vrijwel alle niet-talenvakken in het Engels gegeven, zoals aardrijkskunde, biologie, wiskunde en geschiedenis. In totaal gaat 68% van de vakken in het Engels. Het zijn actieve lessen, waarbij veel overlegd en gediscussieerd wordt. Excursies naar het buitenland en uitwisselingen met scholen in Denemarken, Italië en Spanje horen er ook bij. De leerlingen werken met elkaar aan internationale projecten in het kader van het verbeteren van de wereld. Ze worden echt opgeleid tot wereldburger, zo kun je het zien.’

Vijf uur

Tto is voor taalgevoelige kinderen geschikt, die ook bereid zijn meer werk te verrichten. ‘Ze krijgen in plaats van drie uur Engels bij tto vijf uur les en een extra vak, European International Orientation (EIO).

Omdat het staatsexamen in Nederland verplicht in het Nederlands is, worden de eindexamenvakken vanaf de vierde klas weer in het Nederlands gegeven.

Voor de bovenbouw zijn er aparte modules, zoals het Cambridge English examen. ‘Vanaf de eerste klas houden de leerlingen een woordenboek bij, want als je drie jaar lang wiskunde in het Engels hebt gehad, weet je de Nederlandse vertalingen niet meer. Als de tto leerlingen geslaagd zijn voor hun examen hebben ze echt een voorsprong bij vervolgstudies. Ze worden allemaal aangenomen. Om maar aan te geven hoe belangrijk het is als je al vroeg met Engels begint. We zijn nu dan ook aan het kijken of we dit al op een Purmerendse basisschool kunnen invoeren. Dat wij ze daar bij helpen.’

Niet alleen leerlingen en ouders zijn enthousiast over tto, ook de docenten zijn dat. ‘Je moet verplicht drie docenten op je school hebben die in Engeland zijn geboren en getogen. De andere docenten zijn omgeschoold en worden voortdurend getraind. Natuurlijk betekent het extra werk, maar ze zijn erg gedreven. We hebben een jong enthousiast team en blijven groeien. 22 docenten geven nu tto, maar zij geven ook reguliere lessen.’

Proefmiddag

Leerlingen van groep acht die belangstelling hebben voor tto kunnen drie proeflesmiddagen volgen op het Da Vinci. ‘We kijken met name naar de capaciteiten van de leerlingen op het gebied van taal. In de praktijk valt vrijwel niemand terug naar het reguliere onderwijs. We kijken het tot de kerstvakantie aan en als blijkt dat de vakken er onder lijden, kunnen we in overleg besluiten om te stoppen met tto. De klas blijft al die drie jaar bij elkaar met dezelfde mentor en wordt erg hecht daardoor. Sommige leerlingen praten zelfs in de pauzes alleen maar Engels met elkaar. Of thuis met hun familie’, aldus Monique de Lange.

Zie voor meer info: www.davinci.psg.nl

Sandra van der Meulen