Goed bevallen in geboortehotel

Goed bevallen in geboortehotel
V.l.n.r. Alice, Ilona, Elma, Liesje en gynaecoloog Van Katwijk. - Foto: Han Giskes
PURMEREND – Vanaf zaterdag 18 februari zijn zwangeren ook op zaterdag welkom op het spreekuur in het Verloskundig Centrum Waterland (VCW) in Purmerend.

PURMEREND – Vanaf zaterdag 18 februari zijn zwangeren ook op zaterdag welkom op het spreekuur in het Verloskundig Centrum Waterland (VCW) in Purmerend.

Het VCW maakt onderdeel uit van het Waterlandziekenhuis en biedt complete verloskundige zorg. Bevallingen kunnen in het geboortehotel plaatsvinden, maar ook klinisch op de afdeling Verloskunde in het ziekenhuis. ‘Het grote voordeel is dat je alle medische zorg onder één dak hebt. Het geboortehotel en de afdeling Verloskunde bevinden zich op dezelfde verdieping, op dezelfde gang. Mocht een bevalling in het geboortehotel om wat voor reden dan ook medisch worden, bijvoorbeeld bij verzoek om pijnstilling, dan is het een kwestie van een paar kamers opschuiven. De lijnen zijn kort met de zes gynaecologen die hier werken: drie vrouwen en drie mannen. Zij zijn 24 uur per dag beschikbaar. Daarnaast zijn er elf verloskundigen werkzaam in het VCW, naast de assistentes en de verpleegkundigen. Drie keer per dag is er overdracht en patiëntenoverleg met alle zorgverleners’, vertelt LiesjeTubbing, sinds zeven jaar verloskundige in het VCW.

‘Als feedback kregen we terug dat zwangeren het jammer vonden zoveel verschillende gezichten te zien tijdens de controles op het spreekuur. Daarom hebben we de elf verloskundigen nu verdeeld in twee teams: Team Water en Team Land. Zo proberen we meer continuïteit aan te brengen en is de kans groter dat je dezelfde verloskundige tegenkomt’, legt Francine Bond uit, sinds vier jaar verloskundige in het VCW.

Zaterdag

Omdat het spreekuur op dinsdagavond erg populair is, hebben de verloskundigen besloten als proef op zaterdag spreekuur te gaan houden. ‘Zo bieden we de zwangeren en hun partners de gelegenheid om buiten werktijd naar het spreekuur te komen. Op zaterdag 18 februari is het eerste spreekuur’, aldus Ingrid Stokman, afdelingshoofd Verloskundige/Gynaecologie in het Waterlandziekenhuis.

De eerste afspraak die een zwangere heeft bij het VCW is een intake bij de assistente en de verloskundige. Liesje: ‘Daarna worden alle vervolgafspraken ingepland. We doen tegenwoordig standaard bij 9 weken een echo, naast de echo bij 12 weken. Dit met het oog op extra onderzoeken die eventueel gedaan kunnen worden, die termijngevoelig zijn (bijvoorbeeld een nekplooimeting om te kijken of de baby afwijkingen heeft, red.).

De zwangeren maken allemaal een bevalplan waarin ze hun wensen opschrijven. Liesje:‘Voor ons is dat heel fijn werken, want dan weten we wat een vrouw wel of liever niet wil, bijvoorbeeld op basis van vorige ervaringen. Ook tijdens de bevalling is het fijn als een vrouw aangeeft wat wel of niet werkt. Hierbij staat veilige zorg uiteraard voorop.’

Wie na de bevalling de kraamtijd in het geboortehotel wil doorbrengen, is welkom in de hotelkamers. Het geboortehotel heeft in 2016 een rapportcijfer van 8.8 van de kraamvrouwen gekregen. Francine: ‘Hier mag de kraamvrouw en haar pasgeboren baby tot maximaal 10 dagen blijven. Zij worden helemaal in de watten gelegd en begeleid door de kraamverzorgende bij bijvoorbeeld het geven van borstvoeding. De partner kan hier natuurlijk blijven slapen. Ook als de vrouw met een medische reden is bevallen op de afdeling Verloskunde, kan de partner sinds oktober een nachtje blijven slapen. Na een keizersnede is het fijn als je partner erbij blijft.’

Pijnstilling

Pijnstilling is 24 uur per dag beschikbaar in het Waterlandziekenhuis tijdens de bevalling in de vorm van een ruggenprik of een morfinepompje. Liesje:‘We zien daar een stijgende lijn in en daar is niks mis mee. Vrouwen kunnen veel baat bij pijnstilling hebben, helemaal als een bevalling een langdurig verloop heeft. Dan is het fijn en ook beter als je tot rust kan komen. We moeten eens ophouden in Nederland met pijnstilling als falen zien.’

Het is soms hollen en dan weer stilstaan in het geboortecentrum. Francine: ‘Helemaal vol gebeurt eigenlijk nooit, het stroomt altijd wel aardig door. Iedere geboorte is weer bijzonder, maar er zijn bevallingen bij die je nooit meer vergeet. Zoals een vrouw die in de auto op de parkeerplaats beviel. Of twee baby’s, een jongetje en een meisje, die laatst dezelfde naam kregen: Eden (wel met verschillende uitspraak,red.). In 2016 zijn hier 19 tweelingen geboren en de zwaarste baby woog 5154 gram. Iedere vrouw roept tijdens de bevalling dat ze dit nooit meer wil en toch zien we ze bijna allemaal weer terug.’

‘Ook in 2017 zijn alle zwangeren uit Purmerend en omstreken van harte welkom in het geboortehotel. Er is een contract met alle zorgverzekeraars. De deuren van het VCW staan voor iedereen open’, aldus Ingrid Stokman. Voor meer info kijk op www.geboortehotel.nl , bel 0299-457909 of mail naar [email protected]