Groei en leegstand winkeloppervlakte

Groei en leegstand winkeloppervlakte

Het winkelaanbod in Castricum is sinds 2004 toegenomen, vooral in de mode- en luxe branche , waar zowel het aantal winkels als het winkelvloeroppervlak toenam.

Het winkelaanbod in Castricum is sinds 2004 toegenomen, vooral in de mode- en luxe branche , waar zowel het aantal winkels als het winkelvloeroppervlak toenam.

Het oppervlak van winkels in niet-dagelijkse artikelen is, ondanks de toename, nog duidelijk kleiner dan dat van andere gemeenten van deze omvang. Dat blijkt uit het Randstad Koopstromenonderzoek 2011. 158 Gemeenten in de Randstad namen deel aan dit onderzoek. Het onderzoek gaat in op het winkelaanbod en -leegstand, de koopstromen, het economisch functioneren en de kenmerken van koopgedrag. Het rapport is in te zien via www.kso2011.nl.

In Castricum is het winkelvloeroppervlak in de periode 2004-2011 met een kleine 4.000m2 toegenomen tot 41.641m2. De groei is met name gerealiseerd in Limmen en op het Bakkerspleintje. Met de uitbreiding is in deze periode ook de leegstand gegroeid met ruim 500m2, van 2.076m2 naar 2.590m2.

Uitkomst voor de gemeente Castricum is verder dat bijna 90% van de inwoners de dagelijkse artikelen in de eigen gemeente koopt. Voor de niet-dagelijkse artikelen is dit ongeveer 50%. Beide percentages zijn ongeveer gelijk aan die van gemeenten van vergelijkbare grootte. Voor de niet-dagelijkse artikelen gaan de inwoners van Castricum met name naar Alkmaar en in mindere mate naar Beverwijk.

Eén belangrijke trend is de groei van internet als aankoopkanaal. Vooral in de grote steden is het aandeel internetverkopen substantieel, met name voor elektronica en vrijetijdsartikelen. In Castricum blijft het percentage inwoners dat via internet aankoopt nog iets achter, namelijk 63% ten opzichte van 74% van de inwoners in gemeenten van vergelijkbare omvang.

Verder is de afgelopen jaren de omzet in de dagelijkse sector sterk gegroeid (sinds 2004 met meer dan 20%). De groei in de niet-dagelijkse sector is met 2,5% een stuk bescheidener. Mensen halen wel minder vaak hun boodschappen en gebruiken daarbij vaker de auto.