Jubelende reacties op restauratie van de Pandahof

Jubelende reacties op restauratie van de Pandahof

Een zucht van verlichting gaat door Heemstede nu bekend is dat de 'Pandahof' wordt gerestaureerd.

Vele jubelende reacties volgen op het nieuws dat Stadsherstel Amsterdam N.V. het voormalige restaurant De Pandahof gaat restaureren.

Vele jubelende reacties volgen op het nieuws dat Stadsherstel Amsterdam N.V. het voormalige restaurant De Pandahof gaat restaureren.

Niet in het minst natuurlijk van de historische vereniging Heemstede Bennebroek. "’Het nieuws is met vreugde ontvangen!" aldus Gerard Bettink, secretaris. "Wij hadden dit niet verwacht, ons was ook geen lobby bekend." Ook op het gemeentehuis, Twitter en bij de winkeliers zingen de felicitaties rond. De historische vereniging heeft veel vertrouwen in Stadsherstel. "Zij heeft een rijke ervaring in restaureren en heeft in Amsterdam al honderden panden in ere hersteld."

Veel Heemstedenaren maken zich zorgen dat het verkrotte pand door brandstichting ter ziele zal gaan. Sinds restaurant Yokohama Pandahof in 2007 failliet ging, verloederde het gebouw snel. Ruiten werden ingegooid terwijl de entree als openbaar urinoir werd gebruikt.

Toevallig bracht een restauratie-architect van Stadsherstel onlangs een bezoek aan het Wilhelminaplein en daardoor ging het balletje rollen. In overleg met de gemeente kocht Stadsherstel het monument. Zij zal het pand restaureren en het een woonbestemming geven. Dat is in lijn met ‘horeca/wonen’ in bestemmingsplan zuid-oost, dat over circa 2 maanden van kracht wordt. Als het woningplan binnen de grenzen valt, dan is geen vrijstellingsprocedure nodig en wordt alleen de omgevingsvergunning behandeld.

Heet hangijzer bij geïnteresseerde partijen was tot dusver de parkeernorm. Volgens de gemeente is die afhankelijk van huur- of koopprijs van de woningen. Vanwege de parkeernorm is horeca een onhaalbare kaart.

Een restauratiearchitect buigt zich over de opdracht om de historische kwaliteit zichtbaar te maken. Stadsherstel zal het complex in eigendom houden, in lijn met haar doelstelling tot langdurig behoudt van monumentaal erfgoed.

Stadsherstel Amsterdam NV zorgt binnen het gebied van de stelling van Amsterdam voor het duurzaam behoud van beeldbepalend gebouwd erfgoed. Dat doet zij door panden te restaureren, deze een nieuwe bestemming te geven en ze met zorg te beheren. (Geschiedenis van de Pandahof in de Heemsteedse Courant volgende week).