Kerst op het plein

Kerst op het plein

De plaatselijke kerken willen dit jaar kerst vieren met belangstellenden in Heemskerk op het Nielenplein. Samen met de partners uit het dorp komt ook dit jaar 'Kerst op het Plein' op zaterdag 20 december om 20 uur.

De plaatselijke kerken willen dit jaar kerst vieren met belangstellenden in Heemskerk op het Nielenplein. Samen met de partners uit het dorp komt ook dit jaar ‘Kerst op het Plein’ op zaterdag 20 december om 20 uur.

De kerken beogen hiermee het landelijke succes van ‘The Passion’ rondom Pasen een regionale/lokale invulling te geven rondom Kerst. Naast de kerken werken gemeente, de Muziekschool Heemskerk en de Voedselbank mee. Vanuit de gedachte ‘vieren is delen’ is het idee een actie op touw zetten voor mensen die juist rondom Kerst extra zorg en aandacht verdienen.

Dit kerstevenement sluit aan bij actuele thema’s. Het kerstevangelie wordt verbeeld door moderne korte theaterscènes verbonden met hedendaagse thema’s als angst, onzekerheid, op zoek naar veiligheid en naar elkaar omzien. Door de scènes op grote videoschermen in beeld te brengen kan iedereen op het plein het verhaal meemaken. Koorzang, theater, muziek en samenzang maken dat mensen deel worden van het kerstverhaal. Een bijzonder onderdeel van ‘Kerst op het Plein’ is een gelegenheidskoor o.l.v. Frans Kocx zoals in 2013. Daarvoor worden 100 zangers en zangeressen gezocht. Om de avond tot een feest te maken zorgt ook dit jaar fanfare St. Caecilia voor de muzikale begeleiding.

Opgave: voor 20 oktober 2014 via een mail naar [email protected] Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer en ‘Kerst op het Plein 2014. Informatie bij de Muziekschool Heemskerk, tel. 257 999.