PvdA schrikt van kosten externen

De PvdA fractie heeft de bedragen die gemoeid zijn met de inhuur van externen voor grote ruimtelijke projecten (waaronder Geesterduin, Zandzoom of Zanderij) in de gemeente op een rij laten zetten. De partij stelt 'behoorlijk geschrokken' te zijn van deze uitgaven: circa 4 miljoen in zes jaar tijd. De PvdA wil hier meer over weten van het college.

De PvdA fractie heeft de bedragen die gemoeid zijn met de inhuur van externen voor grote ruimtelijke projecten (waaronder Geesterduin, Zandzoom of Zanderij) in de gemeente op een rij laten zetten. De partij stelt ‘behoorlijk geschrokken’ te zijn van deze uitgaven: circa 4 miljoen in zes jaar tijd. De PvdA wil hier meer over weten van het college.

Volgens de PvdA liegen de bedragen er niet om. Zo is er bijvoorbeeld een adviesbureau – Katalist – dat de afgelopen zes jaar voor ongeveer 1,25 miljoen euro heeft gedeclareerd bij het college. "Het is dus absoluut geen kraantje lek geweest, het gaat om bedragen die in de portefeuille Ruimtelijke Ordening met bakken tegelijk zijn uitgegeven. In totaal zo’n 4 miljoen euro" stelt raadslid Peter Verduin.

Ondanks moties van de gemeenteraad over de verlaging van kosten voor externe bureaus blijft het college dus veel geld uitgeven. Het steekt de partij ook dat zij lang moest wachten op de nu door het college verstrekte informatie. "Inzicht in deze kosten is onontbeerlijk voor een mogelijke discussie bij de Voorjaarsnota over het wel of niet doorgaan van grote projecten, personeelsbeleid en dergelijke."

Eenzelfde adviseur

De PvdA-fractie is overigens niet tegen het inhuren van externen. "Vaak is het nodig en soms zelfs goedkoper om specifieke deskundigheid kort in te huren dan op de loonlijst te hebben" stelt Verduin in het persbericht. "Maar dat moet dan wel tijdelijk zijn. Jarenlang eenzelfde adviseur inhuren valt daar niet onder. Het is vaak ook mogelijk om intern oplossingen te zoeken: je eigen personeel opleiden of deskundigheid lenen bij een andere gemeente. Of gewoon meerdere offertes vragen bij bureaus."

Geen steen gelegd

Van een aantal van de grote projecten waarvoor geld is uitgegeven, is nog weinig terechtgekomen. Vaak is er nog geen steen gelegd. Voor de metamorfose die winkelcentrum Geesterduin moet ondergaan is bijvoorbeeld nu al ruim 510.000 euro aan ‘procesmanagementkosten’ in rekening gebracht door een bureau. Zwaartepunt van de kosten lag overigens in 2008 en 2009. Voor de ‘gebiedsvisie’ Geesterduin betaalde de gemeente nog eens ruim 132.000 euro. Dergelijke bedragen hadden volgens de PvdA beter besteed kunnen worden aan verenigingen of het behoud van het zwembad.

Verbaasd

Wethouder Bert Meijer is verbaasd dat de PvdA zegt zo te zijn geschrokken. "In het kader van ‘collegiaal besturen’ ben je als wethouder verantwoordelijk voor het totale collegebeleid. De PvdA leverde de wethouder financiĆ«n, John Hommes, in het vorige college. Zij hadden dus goed zicht op de kosten."