VVD tegen betaald pakeren in hele stad

VVD tegen betaald pakeren in hele stad

Nu nog in en rond het centrum. Straks overal betaald parkeren in Haarlem?

VVD Haarlem waarschuw de burgers voor de Parkeervisie van de gemeente Haarlem.

VVD Haarlem waarschuw de burgers voor de Parkeervisie van de gemeente Haarlem.

‘U moet meer gaan betalen voor parkeren en minder parkeerplaatsen in uw wijk. Het zijn enkele voorstellen, die nu in de Parkeervisie staan. U moet gaan betalen om uw auto in uw straat te parkeren. Ook uw bezoek moet betalen. In de hele stad. Van Haarlem- Noord tot Schalkwijk. Dat is één van de voorstellen, die staan in de Parkeervisie voor Haarlem’, aldus de VVD.

De VVD is tegen de invoering van betaald parkeren buiten het centrum. In de Parkeervisie wordt verder voorgesteld om er voor te zorgen dat Parkeren de gemeente Haarlem zo’n 2 miljoen euro extra oplevert. De parkeertarieven in de garages moeten 2,5 % omhoog en op straat met 10% omhoog. Ook de tarieven voor bewoners, die een parkeervergunning hebben, moeten in stappen omhoog met een stijging van 25%.

De VVD vindt dit niet acceptabel en stelt dat de parkeergarages en de parkeertarieven al te hoog gevonden worden door de bezoekers van de stad. De VVD is ook tegen minder parkeerplaatsen in de openbare ruimte.

De gemeente werkt op dit moment aan een visie op parkeren 2012-2030. Deze Parkeervisie vormt de basis voor het parkeerbeleid dat in die periode verder uitgewerkt wordt. De VVD Haarlem roept de burgers van Haarlem op om in ieder geval hun mening te geven.

De gehele Parkeervisie is te vinden op o.a. www.haarlem.nl/ parkeren. Het document ligt ook ter inzage op het stadhuis aan de Grote Markt.

Elke burger van Haarlem kan zijn mening kan gegeven tot 17 mei. Dat kan via het reactieformulier op de website van de gemeente Haarlem en via een link op vvdhaarlem.nl of per brief die gericht is aan het college van B en W, postbus 511, 2003 PB Haarlem onder vermelding van naam, adres en het onderwerp concept- Parkeervisie.