Zeestroom opent haar deuren

Zeestroom opent haar deuren

Medewerksters van Zeestroom nemen alvast hun intrek in Zeestroom. (foto Kees Blokker)

Velsen heeft sinds maandag 5 maart een ontmoetingscentrum voor dementerenden en hun mantelzorgers binnen haar gemeentegrenzen: Zeestroom. Het is gevestigd aan het Zeewijkplein 262 in IJmuiden, naast het wijksteunpunt Zeewijk.

Velsen heeft sinds maandag 5 maart een ontmoetingscentrum voor dementerenden en hun mantelzorgers binnen haar gemeentegrenzen: Zeestroom. Het is gevestigd aan het Zeewijkplein 262 in IJmuiden, naast het wijksteunpunt Zeewijk.

Mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers krijgen hier twee dagen per week ondersteuning bij het (leren) omgaan met alle gevolgen van dementie. Zeestroom, is een initiatief van Zorgbalans. Cliënten en hun mantelzorgers bepalen samen met de programmacoördinator, de activiteitenbegeleider en een verzorgende het programma. Dat kan variëren van geheugenspelletjes tot meedoen aan een gespreksgroep. Verder wordt er uitgebreid aandacht besteed aan bewegen en is er ruimte voor hobby’s en uitstapjes. Alle activiteiten, dus ook de gespreksgroepen en de bewegingsgroepen, worden geleid door ervaren en professionele medewerkers.

Voor mantelzorgers wil Ontmoetingscentrum Zeestroom een plek zijn waar zij op adem kunnen komen. Waar zij ontspannen en als dat nodig is geholpen worden met hun vragen en problemen. In het Ontmoetingscentrum kunnen ze vooral ervaringen, tips en adviezen uitwisselen met andere mantelzorgers of aanschuiven bij themabijeenkomsten. En ze kunnen naar het spreekuur van de programmacoördinator.

Zeestroom werkt nauw samen met een logopedist, een ergotherapeut en een psycholoog. Daarnaast kan het rekenen op de professionele kennis van Tandem, Draagnet, Dijk en Duin, Alzheimer Nederland en Stichting Welzijn Velsen. Stuk voor stuk organisaties met veel expertise op het gebied van dementie en mantelzorgondersteuning.

Mensen met geheugenproblemen of cognitieve problemen én hun mantelzorger kunnen zich aanmelden voor Ontmoetingscentrum Zeestroom, via telefoonnummer 023 – 8 918918 van Zorgbalans. De cliënten moeten wel mobiel zijn (een loophulpmiddel kan wel) en een AWBZ-indicatie dagbesteding groep hebben of voor deze indicatie in aanmerking komen.